سربرگ شرکتی
توسط hoseinnikiii در تاریخ 10 تیر 98
سربرگ شرکتی
تو این نمونه سربرگی رو مشاهده می‌کنید که از دید طراحی با طراحی کارت ویزیت قبلی یکسان هست چراکه این طراحی مجموعه‌ای از ست اداری است
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
سربرگ شرکتی
توسط hoseinnikiii در تاریخ 10 تیر 1398
تو این نمونه سربرگی رو مشاهده می‌کنید که از دید طراحی با طراحی کارت ویزیت قبلی یکسان هست چراکه این طراحی مجموعه‌ای از ست اداری است
مهارت های استفاده شده
1
26
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر hoseinnikiii