روتوش و بهبود رنگ
توسط hoseinnikiii در تاریخ 16 شهریور 98
روتوش و بهبود رنگ
همانطور که می‌بینید عکس خام که با دوربین 5D Mark III بصورت حرفه ایی عکس برداری شده توسط بنده بصورت دقیق روتوش شده و رنج دینامیکی رنگ ها به شدت بهبود پیدا کرده و رنگ ها شاداب تر نشون داده می‌شوند.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
روتوش و بهبود رنگ
توسط hoseinnikiii در تاریخ 16 شهریور 1398
همانطور که می‌بینید عکس خام که با دوربین 5D Mark III بصورت حرفه ایی عکس برداری شده توسط بنده بصورت دقیق روتوش شده و رنج دینامیکی رنگ ها به شدت بهبود پیدا کرده و رنگ ها شاداب تر نشون داده می‌شوند.
مهارت های استفاده شده
4
27
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر hoseinnikiii