لوگوی گروه هنری و تبلیغاتی استوری مدیا
توسط hoseinpakravan75 در تاریخ 14 اردیبهشت 00
لوگوی گروه هنری و تبلیغاتی استوری مدیا
در طراحی این لوگو از فرم یک دوربین پایه دار که در غالب حروف O و R انگلیسی پدیدار شده استفاده شده است .
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
لوگوی گروه هنری و تبلیغاتی استوری مدیا
توسط hoseinpakravan75 در تاریخ 14 اردیبهشت 1400
در طراحی این لوگو از فرم یک دوربین پایه دار که در غالب حروف O و R انگلیسی پدیدار شده استفاده شده است .
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
3
0
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر hoseinpakravan75