خطر در خیابان
توسط hossein1363422 در تاریخ 02 دی 97
خطر در خیابان
کتاب الکترونیک تعاملی خطر در خیابان در کافه بازار. شامل داستان صوتی به همراه جلوه های ویژه و قابلیت ضبط صدای کاربر به جای گوینده
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
خطر در خیابان
توسط hossein1363422 در تاریخ 02 دی 1397
کتاب الکترونیک تعاملی خطر در خیابان در کافه بازار. شامل داستان صوتی به همراه جلوه های ویژه و قابلیت ضبط صدای کاربر به جای گوینده
مهارت های استفاده شده
6
350
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر hossein1363422