داستان های صوتی انگلیسی
توسط hossein1363422 در تاریخ 03 دی 97
داستان های صوتی انگلیسی
اپلیکیشن داستان صوتی انگلیسی در کافه بازار اندروید. شامل داستان های مختلف کوتاه به همراه صدای راوی. دانلود داستان ها به صورت مجزا. دیکشنری گوگل جهت ترجمه کلمات.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
داستان های صوتی انگلیسی
توسط hossein1363422 در تاریخ 03 دی 1397
اپلیکیشن داستان صوتی انگلیسی در کافه بازار اندروید. شامل داستان های مختلف کوتاه به همراه صدای راوی. دانلود داستان ها به صورت مجزا. دیکشنری گوگل جهت ترجمه کلمات.
مهارت های استفاده شده
2
136
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر hossein1363422