قهرمان دوچرخه سواری مدرسه
توسط hossein1363422 در تاریخ 08 دی 97
قهرمان دوچرخه سواری مدرسه
اپلیکیشن کتاب اینتراکتیو در کافه بازار. شامل داستان صوتی به همراه جلوه های تصویری - قابلیت ضبط و پخش صدای کاربر به جای صدای راوی - بازی ساده برای بچه ها در داخل اپلیکیشن
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
قهرمان دوچرخه سواری مدرسه
توسط hossein1363422 در تاریخ 08 دی 1397
اپلیکیشن کتاب اینتراکتیو در کافه بازار. شامل داستان صوتی به همراه جلوه های تصویری - قابلیت ضبط و پخش صدای کاربر به جای صدای راوی - بازی ساده برای بچه ها در داخل اپلیکیشن
مهارت های استفاده شده
4
158
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر hossein1363422