hosseiny2003
  • Iran, Isfahan
  • عضویت از : 01 تیر 1402 آخرین فعالیت : دیروز
طراح فتوشاپ هستم و مدت ۲ ساله در تهیه پوسترهای اطلاع رسانی فعالیت می کنم.

طراح فتوشاپ هستم و مدت ۲ ساله در تهیه پوسترهای اطلاع رسانی فعالیت می کنم.

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان شهریور 1393 - مهر 1402 ( 9 سال )

کارشناس پژوهش

برگزاری کارگاه های توانمندسازی پژوهشی : از برنامه ریزی تا اجرا


دانشجوی دکتری جمعیت شناسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

مرداد 1400 - مهر 1402 ( 2 سال )


جنسیت : مرد

وضعیت تاهل : مجرد

هنوز پروژه‌ای در پونیشا انجام نشده است