چاپ سایار فروردین 1394 - دی 1395 ( 1 سال )

طراح


لیسانس نرم افزار

مقدس اردبیلی

فروردین 1395 - فروردین 1395 ( کمتر از یک سال )


  • واقعا کارش رو بلد بود و طبق خواسته هام پیش رفت. به امید همکاری های روز افزون با این دوست عزیز. موفق باشید.
    24 مهر 1391