پادکست نگاه تو
توسط inediting در تاریخ 26 شهریور 99
پادکست نگاه تو
خب این کاور برای پادکست نگاه تو با صدای سعید صدیقی عزیز هست که دوسال پیش ساخته و پخش شد
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
پادکست نگاه تو
توسط inediting در تاریخ 26 شهریور 1399
خب این کاور برای پادکست نگاه تو با صدای سعید صدیقی عزیز هست که دوسال پیش ساخته و پخش شد
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
3
4
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر inediting