نرم افزار مشاهده کالری غذا
توسط javadroid در تاریخ 10 فروردین 99
نرم افزار مشاهده کالری غذا
نحوه انجام پروژه: مدیریت پروژه به صورت Git Flow دیتابیس موبایل Room زبان kotlin وب سرویس Retrofit معماری Mvvm
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
نرم افزار مشاهده کالری غذا
توسط javadroid در تاریخ 10 فروردین 1399
نحوه انجام پروژه: مدیریت پروژه به صورت Git Flow دیتابیس موبایل Room زبان kotlin وب سرویس Retrofit معماری Mvvm
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
12
427
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر javadroid