طراحی مجدد صفحه اصلی سایت خودرو
توسط javadyousefi در تاریخ 28 خرداد 97
طراحی مجدد صفحه اصلی سایت خودرو
قالب سایت مذکور که تحت وردپرس می باشد و صفحه اصلی آن به طور کامل بازطراحی شده و امکانات زیادی از جمله، جستجوهای مختلف در سایت، نمایش های مختلف پست ها و مقایسه خودروها به سایت افزوده شد
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی مجدد صفحه اصلی سایت خودرو
توسط javadyousefi در تاریخ 28 خرداد 1397
قالب سایت مذکور که تحت وردپرس می باشد و صفحه اصلی آن به طور کامل بازطراحی شده و امکانات زیادی از جمله، جستجوهای مختلف در سایت، نمایش های مختلف پست ها و مقایسه خودروها به سایت افزوده شد
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
1
124
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر javadyousefi