نوشتن توضیحات محصول
توسط kia82 در تاریخ 19 آذر 98
نوشتن توضیحات محصول
نوشتن توضیحات محصولات آرایشی و بهداشتی برای یک سایت فروش آنلاین به صورت یونیک و تحویل روزانه ۲ مطلب با حداقل ۶۰۰ کاراکتر
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
نوشتن توضیحات محصول
توسط kia82 در تاریخ 19 آذر 1398
نوشتن توضیحات محصولات آرایشی و بهداشتی برای یک سایت فروش آنلاین به صورت یونیک و تحویل روزانه ۲ مطلب با حداقل ۶۰۰ کاراکتر
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
1
10
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر kia82