پوستر
توسط lidadesign در تاریخ 06 آبان 98
پوستر
بخشی از طرح های محصولات خوراکی آلپ این طرح ها برای بسته بندی و پوستر آب میوه های شرکت طراحی شد.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
پوستر
توسط lidadesign در تاریخ 07 آبان 1398
بخشی از طرح های محصولات خوراکی آلپ این طرح ها برای بسته بندی و پوستر آب میوه های شرکت طراحی شد.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
3
8
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر lidadesign