پوستر
توسط lidadesign در تاریخ 16 بهمن 98
پوستر
طراحی برای پست های فضای مجازی شرکت ویرا که در زمینه فروش لیزرهای زیبایی فعالیت می کند. لطفا فایل های ضمیمه را ببینید.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
پوستر
توسط lidadesign در تاریخ 16 بهمن 1398
طراحی برای پست های فضای مجازی شرکت ویرا که در زمینه فروش لیزرهای زیبایی فعالیت می کند. لطفا فایل های ضمیمه را ببینید.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
2
3
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر lidadesign