لوگو - ست اداری
توسط lidadesign در تاریخ 20 شهریور 98
لوگو - ست اداری
طراحی اوگو و ست اداری برای یک شرکت و مجله تبلیغاتی وابسته به آن - کار از ابتدا تا مرحله بعد از چاپ و تحویل به کارفرما شخصا انجام شد.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
لوگو - ست اداری
توسط lidadesign در تاریخ 20 شهریور 1398
طراحی اوگو و ست اداری برای یک شرکت و مجله تبلیغاتی وابسته به آن - کار از ابتدا تا مرحله بعد از چاپ و تحویل به کارفرما شخصا انجام شد.
مهارت های استفاده شده
3
4
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر lidadesign