Iran
ترجمه متون در زمینه ی کامپیوتر، شبکه، رمز، امنیت اطلاعات، تجارت الکترونیک، مدیریت، برق، حسابداری، عمران، صنایع (انگلیسی به فارسی و بالعکس)
آخرین فعالیت : مدتی پیش

31

{{ currentUserRatesTotal }}

نظر کارفرما درباره من
مشاهده بیشتر

2362

امتیاز کل در سه ماه گذشته
هر زمان هر پروژه ای انجام شود مهارت های مربوط به آن پروژه امتیاز می گیرند. میزان امتیاز مرتبط است با رتبه و مبلغ پروژه انجام شده.
  • عضویت معمولی
    عضویت معمولی
    اعضای معمولی پروفایل حرفه ای دریافت می‌کنند، نشان عضویت معمولی می‌گیرند و می‌توانند 5 پیشنهاد در ماه ارسال کنند
    27 فروردین 1397