iBilik : Room rental portal in Malaysia
توسط mahdico در تاریخ 03 فروردین 99
iBilik : Room rental portal in Malaysia
آی بیلیک پلتفرم اجاره اتاق و اجاره مراکز اقامتی کوتاه مدت هست. زبان برنامه نویسی کاتلین و معماری MVVM استفاده شده است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
iBilik : Room rental portal in Malaysia
توسط mahdico در تاریخ 03 فروردین 1399
آی بیلیک پلتفرم اجاره اتاق و اجاره مراکز اقامتی کوتاه مدت هست. زبان برنامه نویسی کاتلین و معماری MVVM استفاده شده است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
3
12
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر mahdico