زاغ سیاه
توسط mahdico در تاریخ 03 فروردین 99
 زاغ سیاه
زاغ سیاه یک رسانه اجتماعی در حوزه اخبار و اتفاق‌های روز سلبریتی‌ها، هنرمندها، ورزشکارها، بازیگرها و حتی مسائل سیاسی ایران و دنیا است. زاغ سیاه میگه درسته خیلی از هم دوریم، ولی نزدیکیم. زاغ سیاه می‌خواد همه رو به هم نزدیکتر کنه. می‌خواد کسی از خبری یا اتفاقی جا نمونه. می‌خواد همه چیز شفاف‌تر و واضح‌تر باشه. می‌خواد اونقدر سخت و ناامید کننده به خبرهای دورمون نگاه نکنیم. لینک دانلود : https://www.charkhoneh.com/content/930637014
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
زاغ سیاه
توسط mahdico در تاریخ 03 فروردین 1399
زاغ سیاه یک رسانه اجتماعی در حوزه اخبار و اتفاق‌های روز سلبریتی‌ها، هنرمندها، ورزشکارها، بازیگرها و حتی مسائل سیاسی ایران و دنیا است. زاغ سیاه میگه درسته خیلی از هم دوریم، ولی نزدیکیم. زاغ سیاه می‌خواد همه رو به هم نزدیکتر کنه. می‌خواد کسی از خبری یا اتفاقی جا نمونه. می‌خواد همه چیز شفاف‌تر و واضح‌تر باشه. می‌خواد اونقدر سخت و ناامید کننده به خبرهای دورمون نگاه نکنیم. لینک دانلود : https://www.charkhoneh.com/content/930637014
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
3
12
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر mahdico