کیف تاکسی (KifTaxi)
توسط mahdico در تاریخ 29 اردیبهشت 97
کیف تاکسی (KifTaxi)
ما در کیفتاکسی به شما کمک می کنیم تا پرداخت تاکسی را از این پس بسیار راحت و آسان و تنها با چند حرکت انگشتتان انجام دهید، دیگر نگران حمل پول های کهنه و خرد نباشید! دانلود اپلیکیشن : https://www.dropbox.com/s/okxbpvthbldld13/app-releasephase-release.apk?dl=0
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
کیف تاکسی (KifTaxi)
توسط mahdico در تاریخ 29 اردیبهشت 1397
ما در کیفتاکسی به شما کمک می کنیم تا پرداخت تاکسی را از این پس بسیار راحت و آسان و تنها با چند حرکت انگشتتان انجام دهید، دیگر نگران حمل پول های کهنه و خرد نباشید! دانلود اپلیکیشن : https://www.dropbox.com/s/okxbpvthbldld13/app-releasephase-release.apk?dl=0
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
0
167
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر mahdico