تولید محتوا در زمینه گردشگری پیرامون هتلهای سراسر جهان
توسط mahsa_amir در تاریخ 11 اسفند 98
تولید محتوا در زمینه گردشگری پیرامون هتلهای سراسر جهان
من در زمینه معرفی هتلهای سراسر جهان با سایت سفربانک از اردیبهشت 98 فعالیتم را شروع کردم و هم چنان هم در خدمت این تیم پر انرژی و مصمم هستم. ان شا الله سفربانک از سایتهای مهم در زمینه تورهای و جاذبه های گردشگری در سراسر جهان شود.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
تولید محتوا در زمینه گردشگری پیرامون هتلهای سراسر جهان
توسط mahsa_amir در تاریخ 11 اسفند 1398
من در زمینه معرفی هتلهای سراسر جهان با سایت سفربانک از اردیبهشت 98 فعالیتم را شروع کردم و هم چنان هم در خدمت این تیم پر انرژی و مصمم هستم. ان شا الله سفربانک از سایتهای مهم در زمینه تورهای و جاذبه های گردشگری در سراسر جهان شود.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
2
58
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر mahsa_amir