دبیرستان دخترانه فائزون
توسط majidramzi در تاریخ 11 مهر 96
دبیرستان دخترانه فائزون
طراحی، آنالیز، پیاده سازی، برنامه نویسی و نگهداری
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
دبیرستان دخترانه فائزون
توسط majidramzi در تاریخ 11 مهر 1396
طراحی، آنالیز، پیاده سازی، برنامه نویسی و نگهداری
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
1
168
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر majidramzi