مدیر مالی

جنسیت : مرد

وضعیت تاهل : متاهل

زبان‌های مسلط : English Persian