mania265
  • Iran, Mashhad
  • عضویت از : 15 مرداد 1397 آخرین فعالیت : امروز
مهندسی برق و مدیریت بازرگانی - دارای از 4 سال سابقه کار مترجمی و بازرگانی. دارای تسلط کامل به زبان های انگلیسی و ترکی استانبولی و طراحی.

مهندسی برق و مدیریت بازرگانی - دارای از 4 سال سابقه کار مترجمی و بازرگانی. دارای تسلط کامل به زبان های انگلیسی و ترکی استانبولی و طراحی.

آزاد اردیبهشت 1396 - فروردین 1399 ( 2 سال )

مشاور بازرگانی بین المللی و بازارسنجی


هلدینگ گلدن فروردین 1391 - فروردین 1396 ( 5 سال )

مدیر بازرگانی


آداک فروردین 1390 - فروردین 1391 ( کمتر از یک سال )

مدیر تبلیغات


فرودگاه مشهد و کتاب گردشگری فروردین 1389 - فروردین 1390 ( 1 سال )

مدیر تبلیغات


مهندسی برق

دانشگاه فردوسی

مهر 1388 - اسفند 1392 ( 4 سال )


مشاوره بازارسنجی و ورود به بازار از برند kayamining ترکیه

مدیر اجرایی و تبلیغات از چهارمین کنگره پزشکی پیوند

نمایندگی رسمی از برند Carrier

جنسیت : زن

وضعیت تاهل : مجرد

زبان‌های مسلط : English