اصول نگارش مقاله علمی
توسط masiandre در تاریخ 14 آذر 97
اصول نگارش مقاله علمی
در این مقاله به طور کلی به اصول نگارش مقاله علمی بررسی شده است. در این زمینه مانند پروپوزال و ارائه دانشگاهی و مقالات علمی isi تجربه خوبی موجود است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
اصول نگارش مقاله علمی
توسط masiandre در تاریخ 14 آذر 1397
در این مقاله به طور کلی به اصول نگارش مقاله علمی بررسی شده است. در این زمینه مانند پروپوزال و ارائه دانشگاهی و مقالات علمی isi تجربه خوبی موجود است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
2
265
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر masiandre