برنامه ی مدیریت فروشگاه Nearbuy
توسط mastercoder در تاریخ 03 دی 96
برنامه ی مدیریت فروشگاه Nearbuy
دارای دو حالت آنلاین و آفلاین فعال سازی اولیه با پیام کوتاه ستفاده از کدهای بکبار مصرف برای تامین امنیت خواندن کد کالا ها از طریق دوربین گوشی
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
برنامه ی مدیریت فروشگاه Nearbuy
توسط mastercoder در تاریخ 03 دی 1396
دارای دو حالت آنلاین و آفلاین فعال سازی اولیه با پیام کوتاه ستفاده از کدهای بکبار مصرف برای تامین امنیت خواندن کد کالا ها از طریق دوربین گوشی
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
4
375
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر mastercoder