برنامه ی مدیریت فروشگاه Nearbuy
توسط mastercoder در تاریخ 03 دی 96
برنامه ی مدیریت فروشگاه Nearbuy
دارای دو حالت آنلاین و آفلاین فعال سازی اولیه با پیام کوتاه ستفاده از کدهای بکبار مصرف برای تامین امنیت خواندن کد کالا ها از طریق دوربین گوشی
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
برنامه ی مدیریت فروشگاه Nearbuy
توسط mastercoder در تاریخ 03 دی 1396
دارای دو حالت آنلاین و آفلاین فعال سازی اولیه با پیام کوتاه ستفاده از کدهای بکبار مصرف برای تامین امنیت خواندن کد کالا ها از طریق دوربین گوشی
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
11
427
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر mastercoder