تصویرسازی استیکر فضایی برای روی دیوار
توسط matinbny در تاریخ 25 بهمن 98
تصویرسازی استیکر فضایی برای روی دیوار
تصویرسازی با استفاده از نرم افزار PROCREATE به صورت دو بعدی برای استیکر چاپی روی دیوار.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
تصویرسازی استیکر فضایی برای روی دیوار
توسط matinbny در تاریخ 25 بهمن 1398
تصویرسازی با استفاده از نرم افزار PROCREATE به صورت دو بعدی برای استیکر چاپی روی دیوار.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
4
26
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر matinbny