افزونه avangpress
توسط mdeveloper در تاریخ 18 آبان 97
افزونه avangpress
پروژه در پونیشا انجام شده. طراحی افزونه وردپرس از روی api سرویسی که در اختیار داشتند. همچنین یکی از نیازمندیهای پروژه ثبت آن در پلاگین وردپرس بود. که با رعایت استانداردهای کدنویسی و Document های آن، در کم ترین زمان ممکن ثبت و اماده برداری قرار گرفت. https://wordpress.org/plugins/avangpress/
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
افزونه avangpress
توسط mdeveloper در تاریخ 18 آبان 1397
پروژه در پونیشا انجام شده. طراحی افزونه وردپرس از روی api سرویسی که در اختیار داشتند. همچنین یکی از نیازمندیهای پروژه ثبت آن در پلاگین وردپرس بود. که با رعایت استانداردهای کدنویسی و Document های آن، در کم ترین زمان ممکن ثبت و اماده برداری قرار گرفت. https://wordpress.org/plugins/avangpress/
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
6
169
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر mdeveloper