تهیه زیرنویس فارسی برای کلیپ قرآنی عربی
توسط mehdicomputerengineer در تاریخ 05 دی 97
تهیه زیرنویس فارسی برای کلیپ قرآنی عربی
در این پروژه برای یک کلیپ ده و نیم دقیقه ای عربی و فاقد زیرنویس عربی، زیرنویس فارسی تهیه شد.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
تهیه زیرنویس فارسی برای کلیپ قرآنی عربی
توسط mehdicomputerengineer در تاریخ 05 دی 1397
در این پروژه برای یک کلیپ ده و نیم دقیقه ای عربی و فاقد زیرنویس عربی، زیرنویس فارسی تهیه شد.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
1
85
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر mehdicomputerengineer