• این آقا کار رو برام انجام داد و به موقع هم تحویل داد ولی وقتی نمی تونست بعضی از مشکلات اسکریپت رو حل کنه سریع صورت مسآله رو پاک میکرد و میگفت خودت اسکریپت رو دستکاری کردی در حالی که چنین نبود .در مجموع پشتیبانی برای کار خوب نبود و احتمالا سواد برنامه نویسی زیادی هم ندارند. بعد هم میگه تو وقت و انرژی من رو میگری در حالی که اشکالات کار خودشون وقت و انرژیش رو میگیره
    07 آبان 1392
  • 15 مرداد 1392