پوستر همایش
توسط mehhdepoor در تاریخ 03 خرداد 99
پوستر همایش
این پوستر به سفارش دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی انجام شد. و در مورد همایش بررسی ابعاد تروریسم علمی بود.تصویر داخل پوستر مربوط بخ دکتر مسعود سلیمانی هستش.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
پوستر همایش
توسط mehhdepoor در تاریخ 03 خرداد 1399
این پوستر به سفارش دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی انجام شد. و در مورد همایش بررسی ابعاد تروریسم علمی بود.تصویر داخل پوستر مربوط بخ دکتر مسعود سلیمانی هستش.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
1
1
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر mehhdepoor