اینفوگرافیک - راه‌اندازی رستوران - بخش دوم
توسط mehrad1986 در تاریخ 21 خرداد 98
اینفوگرافیک - راه‌اندازی رستوران - بخش دوم
(بخش دوم) بخشی از یک اینفوگرافیک که برای یک وبسایت در زمینه راه‌اندازی رستوران تولید و طراحی شد. البته طبق خواست کارفرما، این اینفوگرافیک به صورت عمودی و طولانی طراحی شده، اما چون در این پلتفرم امکان به اشتراک گذاری اون به صورت کامل وجود نداشت به چند بخش تقسیم شده است. فرآیند تولید محتوای متنی + طراحی گرافیکِ کار به صورت کامل توسط بنده انجام شده است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
اینفوگرافیک - راه‌اندازی رستوران - بخش دوم
توسط mehrad1986 در تاریخ 21 خرداد 1398
(بخش دوم) بخشی از یک اینفوگرافیک که برای یک وبسایت در زمینه راه‌اندازی رستوران تولید و طراحی شد. البته طبق خواست کارفرما، این اینفوگرافیک به صورت عمودی و طولانی طراحی شده، اما چون در این پلتفرم امکان به اشتراک گذاری اون به صورت کامل وجود نداشت به چند بخش تقسیم شده است. فرآیند تولید محتوای متنی + طراحی گرافیکِ کار به صورت کامل توسط بنده انجام شده است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
4
269
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر mehrad1986