تولید ویدئو
توسط mehrdadyan در تاریخ 19 اسفند 97
تولید ویدئو
تولید ویدئو های 20 ثانیه ای شعر کودک برای اپلیکیشن ( یک شو ) مناسب رده سنی کودکان
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
تولید ویدئو
توسط mehrdadyan در تاریخ 19 اسفند 1397
تولید ویدئو های 20 ثانیه ای شعر کودک برای اپلیکیشن ( یک شو ) مناسب رده سنی کودکان
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
3
92
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر mehrdadyan