ساخت تیزر و تدوین پشت صحنه
توسط mehrdadyan در تاریخ 15 مرداد 98
ساخت تیزر و تدوین پشت صحنه
تدوین پشت صحنه و ساخت ویدئو تبلیغاتی برای فیلم سینمایی سامورایی در برلین
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
ساخت تیزر و تدوین پشت صحنه
توسط mehrdadyan در تاریخ 15 مرداد 1398
تدوین پشت صحنه و ساخت ویدئو تبلیغاتی برای فیلم سینمایی سامورایی در برلین
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
14
158
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر mehrdadyan