مترجم

موسسه فرهنگی هنری انتظار یار آبان 1385 - خرداد 1396 ( 10 سال )

تولید محتوا و ترجمه مقالات


وب 24 آبان 1396 - آبان 1398 ( 2 سال )

تولید محتوا


مرکز خدمات ترجمه شما شهریور 1396 - آبان 1398 ( 2 سال )

مترجم پاره‌وقت


ترجمیک مهر 1397 - آبان 1398 ( 1 سال )

مترجم پاره‌وقت


لیسانس اقتصاد نظری

دانشگاه تهران

مهر 1381 - خرداد 1385 ( 3 سال )


فوق لیسانس آی‌تی

دانشگاه بین‌المللی اپتک

مهر 1386 - اسفند 1388 ( 2 سال )


فوق لیسانس مدیریت بازرگانی

دانشگاه علوم تحقیقات

مهر 1394 - تیر 1396 ( 1 سال )


ترجمه از ترجمه چهار کتاب

جنسیت : زن

وضعیت تاهل : متاهل

زبان‌های مسلط : English French