Iran
آخرین فعالیت : دیروز

2

{{ currentUserRatesTotal }}

نظر فریلنسر درباره من
  • خیلی مشتاقم همچنان در همکاری های بعدی برای اجرایی کردن ایده های خوبشان همکاری داشته باشم.
    فریلنسر, مرداد 1396
  • قطعا کارآفرین خلاقی هستند و همچنان با ایشان همکاری خواهم کرد. تا باهم محصولات نوآورانه ای را تولید کنیم
    فریلنسر, اسفند 1395