طراحی اینفوگرافیک
توسط mgdreamhigh در تاریخ 02 آذر 99
طراحی اینفوگرافیک
تولید محتوا برای صفحات مجازی طراحی لی اوت مناسب برای انتقال اطلاعات
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی اینفوگرافیک
توسط mgdreamhigh در تاریخ 02 آذر 1399
تولید محتوا برای صفحات مجازی طراحی لی اوت مناسب برای انتقال اطلاعات
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
4
1
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر mgdreamhigh