لوگو | انجمن ورزشی دانشکده برق و کامپیوتر
توسط mhshahbazi در تاریخ 28 اردیبهشت 98
لوگو | انجمن ورزشی دانشکده برق و کامپیوتر
لوگوی انجمن ورزشی دانشکده دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و: ورزش صاعقه: نماد برق دایره داخلی و صاعقه: 0 و 1 لوگوی داخلی: لوگوی دانشگاه
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
لوگو | انجمن ورزشی دانشکده برق و کامپیوتر
توسط mhshahbazi در تاریخ 28 اردیبهشت 1398
لوگوی انجمن ورزشی دانشکده دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و: ورزش صاعقه: نماد برق دایره داخلی و صاعقه: 0 و 1 لوگوی داخلی: لوگوی دانشگاه
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
0
6
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر mhshahbazi