Iran
پنج سال سابقه تدریس تالیف کتاب آموزش کاربردی vray در 3dsmax ، انتشارات روشنی رتبه اول مسابقات رندر در بخش معماری مجله آتیه سازان
آخرین فعالیت : مدتی پیش

3

نمونه کار

4

{{ currentUserRatesTotal }}

نظر فریلنسر درباره من

0

امتیاز کل در سه ماه گذشته
هر زمان هر پروژه ای انجام شود مهارت های مربوط به آن پروژه امتیاز می گیرند. میزان امتیاز مرتبط است با رتبه و مبلغ پروژه انجام شده.
  • عضویت معمولی
    عضویت معمولی
    اعضای معمولی پروفایل حرفه ای دریافت می‌کنند، نشان عضویت معمولی می‌گیرند و می‌توانند 5 پیشنهاد در ماه ارسال کنند
    04 شهریور 1396