طراح و تصویرگر

دانشگاه شهریور 1391 - آذر 1400 ( 9 سال )

مدرس دانشگاه


کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار

دانشگاه فردوسی مشهد

مهر 1391 - شهریور 1393 ( 2 سال )


جنسیت : زن

وضعیت تاهل : متاهل

زبان‌های مسلط : English

  • معرف خارج از سایت
    من در تجربه و پروژه های قبلی که با ایشون همکاری داشتم از عملکرد ایشان با توجه به سرعت عمل و دقت و حرفه ای بودنشان رضایت کامل داشته و قطعا در پروژه های جدید با ایشان همکاری خواهم کرد و به دیگران نیز همکاری با ایشان را توصیه میکنم.