طرح گرافیکی
توسط moh3n30vil در تاریخ 03 دی 97
طرح گرافیکی
نمونه ای از طرح گرافیکی طراحی شده جهت انتشار در شبکه های اجتماعی اینستاگرام و تلگرام (مدیریت شبکه های اجتماعی)
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طرح گرافیکی
توسط moh3n30vil در تاریخ 03 دی 1397
نمونه ای از طرح گرافیکی طراحی شده جهت انتشار در شبکه های اجتماعی اینستاگرام و تلگرام (مدیریت شبکه های اجتماعی)
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
2
221
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر moh3n30vil