طراحی استند تبلیغاتی دوره های آموزشی مهارت تحقیق و پژوهش
توسط mohammad1200 در تاریخ 03 خرداد 99
طراحی استند تبلیغاتی دوره های آموزشی مهارت تحقیق و پژوهش
طراحی شده در آبان 98 به سفارش کانون مهارت آموزشی دانشگاه گیلان.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی استند تبلیغاتی دوره های آموزشی مهارت تحقیق و پژوهش
توسط mohammad1200 در تاریخ 03 خرداد 1399
طراحی شده در آبان 98 به سفارش کانون مهارت آموزشی دانشگاه گیلان.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
0
3
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر mohammad1200