بکند دولوپر در ساکوک
توسط mojtabahp در تاریخ 04 آذر 00
بکند دولوپر در ساکوک
ساکوک یک وبسایت برای crm نوشته شده که پروژه بزرگی بود و من نقش مهمی در بکند این پروژه داشتم
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
بکند دولوپر در ساکوک
توسط mojtabahp در تاریخ 04 آذر 1400
ساکوک یک وبسایت برای crm نوشته شده که پروژه بزرگی بود و من نقش مهمی در بکند این پروژه داشتم
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
3
2
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر mojtabahp