نمونه کارت ویزیت سایت خلاق شو
توسط mortezaai در تاریخ 05 خرداد 97
نمونه کارت ویزیت سایت خلاق شو
نمونه کارت ویزیت سایت خلاق شو قسمت پشتی کارت یک QR Code هستش با اسکن این کد وارد صفحه آموزش رایگان خلاقیت و دوره سه جلسه ای میشید. این کار باعث جذب صد ها ایمیل از طریق این کارت ویزیت ها شده است. *** عدم نمایش اطلاعات تماس و محو بودن آن به علت احترام به قوانین پونیشا است
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
نمونه کارت ویزیت سایت خلاق شو
توسط mortezaai در تاریخ 05 خرداد 1397
نمونه کارت ویزیت سایت خلاق شو قسمت پشتی کارت یک QR Code هستش با اسکن این کد وارد صفحه آموزش رایگان خلاقیت و دوره سه جلسه ای میشید. این کار باعث جذب صد ها ایمیل از طریق این کارت ویزیت ها شده است. *** عدم نمایش اطلاعات تماس و محو بودن آن به علت احترام به قوانین پونیشا است
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
0
273
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر mortezaai