استند معرفی شرکت ایستا صنعت وطن (خانه نانو)
توسط mortezarasouli در تاریخ 19 فروردین 00
استند معرفی شرکت ایستا صنعت وطن (خانه نانو)
شرکت ایستا صنعت وطن در حوزه نانو در قم فعالیت میکند
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
استند معرفی شرکت ایستا صنعت وطن (خانه نانو)
توسط mortezarasouli در تاریخ 19 فروردین 1400
شرکت ایستا صنعت وطن در حوزه نانو در قم فعالیت میکند
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
2
1
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر mortezarasouli