طراحی لوگو "نیک اندیشان"
توسط mr3ddesign در تاریخ 19 فروردین 00
طراحی لوگو "نیک اندیشان"
"طراحی لوگو شرکت تولید ماشین و ابزارآلات نانوایی" ترکیب نماد گندم و چرخ دنده به منظور بیان مفهوم فعالیت شرکت اطلاعات بیشتر را در تصویر پیوست شده مشاهده نمایید
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی لوگو "نیک اندیشان"
توسط mr3ddesign در تاریخ 19 فروردین 1400
"طراحی لوگو شرکت تولید ماشین و ابزارآلات نانوایی" ترکیب نماد گندم و چرخ دنده به منظور بیان مفهوم فعالیت شرکت اطلاعات بیشتر را در تصویر پیوست شده مشاهده نمایید
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
1
0
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر mr3ddesign