وبسایت خدمات ارزی بست پیز
توسط mrhwavell در تاریخ 24 بهمن 96
وبسایت خدمات ارزی بست پیز
وبسایت خدمات ارزی بیست پیز با هسته وردپرس پیاده سازی شده قالب ازنمونه ی خریداری شده بسیار متفاوت بوده و ویرایش های زیادی در آن انجام شده همچنین فروشگاه آن به پنل اس ام اس متصل بوده و از افزونه ی گرویتی فرم برای تمامی قیمت گزاری ها استفاده شده است
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
وبسایت خدمات ارزی بست پیز
توسط mrhwavell در تاریخ 24 بهمن 1396
وبسایت خدمات ارزی بیست پیز با هسته وردپرس پیاده سازی شده قالب ازنمونه ی خریداری شده بسیار متفاوت بوده و ویرایش های زیادی در آن انجام شده همچنین فروشگاه آن به پنل اس ام اس متصل بوده و از افزونه ی گرویتی فرم برای تمامی قیمت گزاری ها استفاده شده است
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
3
221
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر mrhwavell