مهندس سازه (ساختمان)

اروند پیام خوزستان فروردین 1393 - اردیبهشت 1396 ( 3 سال )

کارشناس دفتر فنی

طراحی سازه بتنی و فولادی متره و براورد


شهرک صنایع دریایی اروند (شصدا) خرداد 1396 - خرداد 1397 ( 1 سال )

کارشناس دفتر فنی

طراحی سازه بتنی و فولادی تهیه نقشه های اجرایی متره و برآورد


شرکت پترو فلات خرداد 1397 - تیر 1398 ( 1 سال )

سرپرست دفتر فنی

متره و برآورد انجام امور مربوط به صورت وضعیت تهیه نقشه های اجرایی جهت شاپ


لیسانس مهندسی عمران

دانشگاه آزاد

مهر 1391 - خرداد 1395 ( 3 سال )


فوق لیسانس مهندسی سازه

دانشگاه آزاد

بهمن 1395 - اردیبهشت 1400 ( 4 سال )


ETABS از تحلیل و طراحی سازه بتنی و فولادی

SAP 2000 از تحلیل و طراحی سازه های خاص

SAFE از تحلیل و طراحی انواع انواع فنداسیون

AUTO CAD از طراحی و نقشه کشی

TEKLA Structures از تهیه نقشه های اجرایی-تهیه جدول لیستوفر

CIVIL 3D از تهیه نقشه های توپوگرافی و محاسبات احجام خاکی

جنسیت : مرد

وضعیت تاهل : مجرد

زبان‌های مسلط : English Persian Arabic

هنوز پروژه‌ای در پونیشا انجام نشده است