لوگو گروه المپیاد زیست و شیمی
توسط nazi68 در تاریخ 01 آبان 97
لوگو گروه المپیاد زیست و شیمی
این لوگو برای گروه المپیاد قسمت شیمی طراحی شده،از طرح مولکول استفاده است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
لوگو گروه المپیاد زیست و شیمی
توسط nazi68 در تاریخ 01 آبان 1397
این لوگو برای گروه المپیاد قسمت شیمی طراحی شده،از طرح مولکول استفاده است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
2
54
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر nazi68