طراحی وب سایت ششمین جشنواره بازی های رایانه ای تهران
توسط nbastreet در تاریخ 21 دی 95
طراحی وب سایت ششمین جشنواره بازی های رایانه ای تهران
وب سایت ششمین جشنوراه بازی های رایانه ای تهران با ظاهری اختصاصی و امکانات اختصاصی طراحی شد. در این وب سایت کاربران با عضویت خود قادر به ثبت اطلاعات خود در 3 حالت متفاوت (شخص، تیم و یا شرکت بازی سازی) می باشند و پس از آن می توانند در مهلت تعیین شده برای جشنواره بازی ها و یا بازی نامه های طراحی شده توسط خود را به همراه تمامی اطلاعات در سایت ثبت کنند و مدیران سایت اقدام به تایید یا رد اثرهای ارسالی می کنند. صفحات اختصاصی نیز برای نمایش این آثار طراحی شده است. در طراحی این وب سایت 3 اصل سادگی، زیبایی و کاربردی بودن در نظر گرفته شده است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی وب سایت ششمین جشنواره بازی های رایانه ای تهران
توسط nbastreet در تاریخ 21 دی 1395
وب سایت ششمین جشنوراه بازی های رایانه ای تهران با ظاهری اختصاصی و امکانات اختصاصی طراحی شد. در این وب سایت کاربران با عضویت خود قادر به ثبت اطلاعات خود در 3 حالت متفاوت (شخص، تیم و یا شرکت بازی سازی) می باشند و پس از آن می توانند در مهلت تعیین شده برای جشنواره بازی ها و یا بازی نامه های طراحی شده توسط خود را به همراه تمامی اطلاعات در سایت ثبت کنند و مدیران سایت اقدام به تایید یا رد اثرهای ارسالی می کنند. صفحات اختصاصی نیز برای نمایش این آثار طراحی شده است. در طراحی این وب سایت 3 اصل سادگی، زیبایی و کاربردی بودن در نظر گرفته شده است.
مهارت های استفاده شده
29
1619
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر nbastreet