مترجم و مدرس زبان انگلیسی

کارشناس زبان انگلیسی

شهید باهنر

مهر 1379 - بهمن 1383 ( 4 سال )


کارشناسی ارشد زبان انگلیسی

علوم تحقیقات

مهر 1390 - خرداد 1392 ( 1 سال )


جنسیت : زن

وضعیت تاهل : متاهل

زبان‌های مسلط : English